The association between pre-diagnostic levels of psychological distress and adverse effects after radical prostatectomy

2024 Pasienter med et høyt nivåer av angst og depresjon før de blir diagnostisert med prostatakreft rapporterer mer bivirkninger etter radikal prostatektomi.

Nilsson R, Næss-Andresen T, Myklebust T Å, Bernklev T, Kersten H, Skaaheim Haug E BJUI COMPASS, 2024

Radikal prostatektomi er den vanligste kurative behandlingen for prostatakreft. Urininkontinens og seksuell dysfunksjon er hyppig forekommende bivirkninger etter en slik operasjon. Man vet en del om hvem som har forhøyet risiko for å få slike bivirkninger, men det er allikevel vanskelig å forutsi dette når man skal beslutte om behandling etter diagnose.

I denne studien så vi på om selvrapporterte nivåer av angst og depresjon før prostatabiopsi hadde noe å si for hvor mye bivirkninger som ble rapportert etter operasjon. Totalt 416 menn behandlet på Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold eller Vestre Viken, Drammen ble inkludert og fylte ut spørreskjemaer før prostatabiopsi samt 6 og 12 måneder etter radikal prostatektomi. Pasientene ble inndelt i tre grupper utfra nivåene av angst og depresjon (lav, intermediær og høy). Det viste seg at sammenlignet med pasienter med et lavt nivå av angst og depresjon, så rapportere de med et høyt nivå mer urininkontinens, mer plager med urinfunksjonen og et høyere forbruk av inkontinensskydd. Det var ikke var noen forskjell i seksuell funksjon mellom gruppene, men de med et høyt nivå av angst og depresjon opplevde mangel på seksuell funksjon som mer plagsom, og de med et intermediært nivå brukte i større grad seksuelle hjelpemidler enn de med et lavt nivå.

Resultatene kan hjelpe urologer og pasienter når behandling skal velges etter at prostatakreft har blitt diagnostisert. De viser også at pasienter med et høyt nivå av angst og depresjon trenger ekstra støtte etter radikal prostatektomi.  

Rasmus Nilsson

Link Artikkel

Doi: https://doi.org/10.1002/bco2.334

Sist oppdatert 27.02.2024