Change despite obstacles: A mixed-methods pilot study of a trauma-sensitive mindfulness and compassion intervention.

2023 Lovende resultater av en type gruppeterapi for Post-Traumatisk Stress Sykdom

Salvesen KT, Stige SH, Wästlund M, Vrabel KA European Journal of Trauma & Dissociation Nov 9 2023

Denne studien handler om behandling av Post-Traumatisk Stress – (PTSD, hvor «D»står for «Disease» = sykdom) og tilstander beslektet med PTSD. En fellesbetegnelse for tilnærming til PTSD-problemet er «Trauma-Sensitive Mindfulness and Compassionn Group intervention (TMC) som er vist å være til hjelp for pasientene, men for noen kan prosessen trigge uønskede stressreaksjoner.

 

I denne studien er 16 pasienter i Norge tilbudt et 16-uikers TMC-opplegg hvor effekten ble målt basert på validerte spørreskjema som pasientene fylte ut før og etter behandlingsperioden. I tillegg ble uønskede reaksjoner på behandlingen kartlagt i intervjuer med pasientene.

 

De målbare variablene i spørreskjemaene viste god nytte av TMC-programmet. Den intervjubaserte evalueringen viste uønskede reaksjoner hos alle (mye knyttet til gruppemøte-formatet), men ikke av langvarig karakter for noen. Dette er å betrakte som en pilotstudie og den viser lovende resultater av TMC-tilnærming i behandlingen av PTSD for dette relativt lille pasientutvalget.   

 

Geir Hoff

Link Artikkel

Link Doi

 

 

Sist oppdatert 05.02.2024