Effects of patient-specific positioning guides (PSPGs) vs. conventional instrumentation on patient-reported outcome in total knee arthroplasty: secondary analybresasis of a randomized controlled trial after 5 years.

2023 Sannsynlig lite å hente på kvalitet av kneproteseoperasjoner ved tilleggsbruk av datastyrt teknologi for å sikre korrekt akse gjennom kneleddet.

Rivrud SCS, Röhrl SM, van Leeuwen JAMJ; Acta Orthop. 2023 Jul 20;94:354-359

Ved innsetting av leddproteser, f.eks. i utslitte kneledd, er det viktig å opprettholde den naturlige aksen gjennom bein på begge sider av det nye ledd, f.eks. at lår- og leggbeinet er helt på linje også etter at kneprotesen har festet seg.  Siden 2008 er det utviklet flere datamaskinstyrte hjelpemidler for å sikre individ-tilpasset opprettholdelse av denne aksen. Nytten av slik «computer-assisted navigation – CAN» verktøy er allikevel fortsatt uavklart.

 

I denne studien ble 77 pasienter trukket ut ved loddtrekning (randomisering) til operasjon med eller uten CAN-teknologi og fulgt opp i 5 år. Pasientene ble operert ved Betanien Hospital Skien, Sykehuset Telemark eller Oslo Universitetssykehus Ullevål. Kun en type CAN ble benyttet – (levert av Materialise NV, Leuven, Belgia) og én type leddprotese /Vanguard Cruciate Retaining Total Knee system) med samme type sement ved alle sykehusene (Zimmer Biomet, Warzaw, IN, USA). Pasientene fylte ut en rekke spørreskjema om sin subjektive opplevelse av leddfunksjon, smerter, bevegelighet, generell helsefølelse og livskvalitet. Objektive røtgenologiske funn ble også sammenlignet.

 

Etter 5 år var det ingen forskjell mellom gruppen i noen av de subjektive eller objektive utfallsmålene. Denne studien tyder altså på at det er liten eller ingen tilleggsgevinst for pasientene at det investeres tid eller penger i bruk av CAN teknologi. Det må tas forbehold om at dette er en liten studie med bare tre sentre med høy kompetanse på denne type kirurgi uten bruk CAN og at bare én type CAN ble testet ut.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.2340/17453674.2023.15335

 

Sist oppdatert 05.02.2024