Rare de novo gain-of-function missense variants in DOT1L are associated with developmental delay and congenital anomalies.

2023 Et nytt syndrom som skyldes mutasjoner i DOT1L-genet.

Zelha Nil, Ashish R Deshwar, Yan Huang, Scott Barish, Xi Zhang, Sanaa Choufani, Polona Le Quesne Stabej, Ian Hayes, Patrick Yap, Chad Haldeman-Englert, Carolyn Wilson, Trine Prescott, Kristian Tveten,..et al. Am J Hum Genet. 2023 Nov 2;110(11):1919-1937

Denne studien beskriver ni personer med et nytt syndrom som skyldes mutasjoner i DOT1L-genet. Dette genet koder for et protein som er en lysin metyltransferase (KMT). Oppgaven til slike proteiner er å regulere uttrykket av andre gener. Dette gjøres ved å koble på metylgrupper på kromatinet (kromosomene), såkalt epigenetisk modifisering.

Mutasjonene som er årsak til dette syndromet er mutasjoner som fører til at denne KMT’en blir overaktiv (gain-of-function), noe som igjen fører til økt metylering av kromatinet i celler og feil i genreguleringen.

Alle personene som er beskrevet i denne studien hadde nyoppståtte (de novo) mutasjoner i DOT1L-genet. Alle hadde varierende grad av utviklingshemming, språkvansker og ulike anomalier.

Kristian Tveten

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.ajhg.2023.09.009

Kristian Tveten

Sist oppdatert 05.02.2024