Hypothalamic subunit volumes in Schizophrenia and Bipolar Sopectrum Disorders.

2024 Mulig sammenheng mellom fordelingen i volum av områder i hjernens hypothalamus og schizofreni.

Ruggeri A, Nerland S, Mørch-Johnsen L, Jørgensen KN, Barth C, Wortinger LA, Andreou D, Andreassen OA, Agartz I Schizophrenia Bulletin 2024.

Hypothalamus er et område i hjernen som styrer det meste av hormonutskillelser fra forskjellige kjertler i kroppen. Deler av hypothalamus har sine «spesialområder», f.eks. et område som skiller ut et eget hypothalamus-hormon (oxytocin) som påvirker sosialisering og det kan ha en gunstig effekt ved schizofreni.

 

I denne studien er det brukt billedframstilling av hypothalamus ved hjelp av MR-teknikk til å fremstille størrelsen på de forskjellige «ansvarsområdene» i hypothalamus. 344 pasienter med schizofreni, 340 med bipolar lidelse og 684 friske kontroller ble undersøkt. Det ble funnet sammenheng mellom fordelingen av størrelse på de forskjellige områdene i hypothalamus ved schizofreni, men ikke ved bipolar lidelse – uten at totalvolumet av hypothalamus var noe forskjellig fra friske kontrollpersoner.  

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1093/schbul/sbad176

Sist oppdatert 16.02.2024