Lifestyle changes in middle age and risk of cancer: evidence from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

2024 Livsstil-endringer midt i livet kan ha en betydelig påvirkning på risikoen for kreftsykdom.

Botteri E, Peveri G, Berstad P, Bagnardi V, Hoff G, et al.. Eur J Epidemiol 2024

I løpet av perioden 1992-2000 ble over ½ million personer i alder 35-70 år rekruttert inn i den prospektive studien- «European Prospective Investigation into Cancer – EPIC». Spørreskjema om livsstil ble sendt ut til tilfeldig utvalgte fra befolkningen i 10 europeiske land. Oppfølgingsskjema ble sendt ut gjennomsnittlig 5,7 år etter første skjemarunde. Oppfølgingsdata var tilgjengelig fra ca. 295.000 personer og disse danner grunnlaget for denne oppfølgingsstudien.

 

I denne livsstilstudien fokuserte vi på fire livsstil-variabler – røyking, alkoholinntak, kroppsmasseindeks («Body Mass Index – BMI») og mosjon. Hver av disse variablene ble gradert fra 0 til 4 hvor «4» er graden for det mest helsefremmende (f.eks. «aldri røkt =4»). Summen av disse fire «helseskårene» utgjorde en «Healthy Lifestyle Index – HLI» fra 0 til 16. Endringer i HLI fra utfylling av første runde med livsstilskjema til 2. runde gjennomsnittlig 5,7 år senere ble analysert i forhold til risiko for krefttyper som er vist å ha relasjon til livsstil (f.eks. lungekreft, tarmkreft, brystkreft).

 

For hver enhet økning av HLI skår (f.eks. fra 8 ved 1. runde til 9 ved 2. runde) var dette assosiert med 4% redusert risiko for livsstil-relatert kreft. Noen skåret høyt ved 1.runde, men falt senere ned til den tredjedelen som levde mest usunt ved 2. runde. Disse hadde 21% høyere risiko for kreft sammenlignet med dem opprettholdt et høyt HLI-skår også ved andre runde. På samme måte hadde de som skåret lavt ved 1.runde, men som senere skåret høyt ved 2. runde 25% lavere risiko for kreft sammenlignet med dem som opprettholdt et dårlig skår også ved 2. runde.

 

Dette viser at livsstil-endringer også midt i livet kan ha en betydelig påvirkning på risikoen for kreft.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1007/s10654-023-01059-4

Sist oppdatert 05.02.2024