Prostate cancer radiogenomics reveals proliferative gene expression programs associated with distinct MRI-based hypoxia levels.

2023 Et prosjekt som gir økt kunnskap om betydningen av svulsthypoksi (lite oksygen) ved prostatakreft.

Skingen VE, Hompland T, Fjeldbo CS, Salberg UB, Helgeland H, Ragnum HB, Aarnes EK, Vlatkovic L, Hole KH, Seierstad T, Lyng H Radiother Oncol. 2023 Aug 26 ; 188:109875

Bakgrunn:

Lavt oksygennivå (hypoksi) i kreftsvulster i prostata er assosiert med aggressiv sykdom, men de bakenforliggende mekanismer og biologiske prosesser ved forskjellige nivåer av hypoksi finnes det lite kunnskap om.

Formål:

Vi ønsket å bruke MR-bilder og genetiske analyser for å undersøke genforandringer og biologiske prosesser ved flere nivåer av hypoksi i prostatakreftsvulster.

Materiale og metode:

Vi inkluderte 85 prostatakreftpasienter som alle skulle opereres. Før operasjonen fikk de utført MR-bilder av prostata, og etter operasjonen tok vi vevsprøver og analyserte genuttrykk, dvs. hvilke gener er skudd på og av i kreftsvulstene. Vi brukte en etablert metode for å måle hypoksi, der vi ved hjelp av moderne MR-teknikker så på både tilgjengelighet og forbruk av oksygen. Slik kunne vi beregne forskjellige nivåer av hypoksi og undersøke spesifikke genuttrykk og biologiske prosesser i kreftcellene ved disse nivåene.

Resultater:

De genetiske analysene viste at proliferasjon, det vil si celledeling, var en viktig prosess ved alle nivåer av hypoksi. Vi identifiserte to gensignaturer ved henholdsvis alvorlig og moderat/lav hypoksi basert på MR-bildene, hvor forskjellige gener og biologiske prosesser var aktivert. Høyt uttrykk av begge disse to gensignaturene var assosiert med dårligere prognose etter prostatakreftoperasjonen.

Konklusjon:

Analyse av MR-bilder og genuttrykk ved prostatakreft identifiserte forskjellige biologiske prosesser assosiert med dårligere prognose etter prostatakreftoperasjon og gir økt kunnskap om kreftbiologi og mekanismer ved hypoksi.

 

Harald Bull Ragnum

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.radonc.2023.109875

Sist oppdatert 05.02.2024