Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses

2023 Fortsatt intet gjennombrudd for effektiv, spesifikk behandling av covid-19.

WHO Solidarity Trial Consortium (Skudal H er listet opp I appendix som medforfatter) Lancet. 2022 May 21;399(10339):1941-1953.

Denne studien på pasienter som trengte innleggelse på sykehus for Covid-19, ble organisert av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Ca. 14.000 pasienter innlagt ved 454 sykehus i 35 land ble inkludert i studien. Ved loddtrekning (randomisering) ble pasientene fordelt til bare støttende, standard behandling (surstoff, intubering og tilkobling pustemaskin (respirator), antibiotika osv) eller utprøvende tilleggsbehandling med remdesivir, hydroxyklorokin, IFN-β1a eller lopinavir. Dette var en såkalt «open label» studie, dvs. at placebo- (narre-)tabletter ble ikke brukt – alle, inkludert pasientene visste hva slags medikament de fikk. Hovedendepunkt for studien var å undersøke om noen av disse fire medikamentene kunne redusere risiko for død (mortalitet). Tidlig i rekrutteringsperioden fra mars 2020 til januar 2021 ble det klart at de tre siste ikke kunne bidra til redusert mortalitet. Denne publikasjonen omfatter derfor bare evaluering av ca. 8300 pasienter fordelt på behandling med remdisivir eller standard støttende behandling.

Ca. ¾ av pasientene fikk surstoff eller var allerede intubert ved innleggelse, dvs. svært dårlige pasienter. Dødsfall i løpet av sykehusoppholdet var 7,0% ved alder under 50 år, økende til 24,5% for aldersgruppen over 70 år.

Heller ikke remdisivir kunne vises å ha noen effekt på mortaliteten for dårlige pasienter innlagt p.g.a. Covid-19, men kanskje litt reduksjon av mortaliteten blant de friskeste, dvs. den fjerdedelen av pasientene som ikke trengte surstoff eller ventilasjon allerede før innleggelse i sykehus. Konklusjonen blir allikevel at det er stort behov for medikamenter med bedre dokumentert effekt for alle pasienter med covid-19.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1016/S0140-6736(22)00519-0

 

Sist oppdatert 05.02.2024