Skogflåttencefalitt hos barn.

2023 En artikkel for å øke bevissthet om Skogflåttencefalitt i vårt område med særlig høy forekomst.

Marvik Å, Ravn LM, Randby H, Köpp, Revhaug C. Tidsskr Nor Legeforen 2023

Flåttbårne infeksjoner er et folkehelseproblem i Europa. En av disse infeksjonene er Skogflåttencefalitt (TBE – Tick-Borne Encephalitis) – en hjernebetennelse som ble påvist hos 68 personer i Norge i 2022 – dvs. 1,2 tilfeller per 100.000 innbyggere. Hjernebetennelsen er hos noen, også barn, meget alvorlig og kan gi senfølger. I Vestfold, Telemark og Agder er forekomsten spesielt høy (alle som er smittet innenlands har faktisk fått sine flåttbitt her) – spesielt utsatt er kommunene Arendal, Larvik og Porsgrunn. Vaksine er tilgjengelig og anbefalt for de som er spesielt utsatt for flåttbitt i disse områdene. Barn under 18 år utgjør bare 9,5% av de påviste tilfellene. Det kan være fordi de ofte har et mildere forløp og derfor blir underdiagnostisert.

Denne artikkelen beskriver forløpet av Skogflåttencefalitt hos to barn og artikkelen gir en oversikt over forekomst, forløp og behandling for å øke bevissthet og kunnskap om tilstanden – ikke minst hos barn hvor TBE nok er underdiagnostisert.

 

Cecilie Revhaug

Link PubMed

Doi: 10.4045/tidsskr.23.0222

Sist oppdatert 05.02.2024