The Geriatric Prognostic Index: a clinical prediction model for survival of older diffuse large B-cell lymphoma patients treated with standard immunochemotherapy.

2023 Nytt måleverktøy for å predikere hvem som vil ha best nytte av og vil tåle behandling for lymfekreft trass i høy alder.

Isaksen KT, Galleberg R, Mastroianni MA, Rinde M, Rusten LS, Barzenje D, Ramslien F, Fluge O, Slaaen M, Meyer P, Liestol K, Smeland EB, Lingjarde OC, Holte H, Brodtkorb M Haematologica. 2023 Mar 2

“Diffuse large B-cell lymphoma” (DLBCL) er den vanligste form for lymfekreft. Halvparten av pasientene er 70 år eller eldre ved diagnose. Standard behandling er «R-CHOP». Dette er en kombinasjon av flere medikamenter – rituximab, cyclofosfamid, doxorubicin, vincristine og prednison, som kurerer sykdommen hos ca. 60% av pasientene. Dette kan være en tøff behandling og ikke alle tåler den. Det er flere spreke eldre nå enn tidligere, men det er stor spredning i «biologisk alder» ved samme alderstrinn og det kan være vanskelig å gi riktig råd om behandling hvis en legger mye vekt på numerisk alder.

Det finnes flere verktøy for å predikere hvem som forventes å tåle behandlingen, men disse er enten ikke godt nok egnet for eldre pasienter eller de er for kompliserte. I denne studien blir et nytt og antatt bedre egnet verktøy (Geriatric Prognostic Index – GPI) utviklet og testet ut mot det som allerede finnes. Datagrunnlaget er basert på data fra Kreftregisteret og omfatter pasienter over 70 år som er behandlet med standard R-CHOP-regime i perioden 2006-2016.

GPI viste seg bedre egnet enn eksisterende verktøy til spesielt å identifisere hvem som høyst sannsynlig vil være i live 2 år etter diagnose og gjennomgått behandling. «Charlton Comorbidity Index -CCI» som gir skår for annen sykdom/tilstand enn lymfekreften og et annet skår for generell skrøpelighet inngår som viktige deler av GPI.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.3324/haematol.2022.282289

 

Sist oppdatert 05.02.2024