The impact of placental genomic risk for schizophrenia and birth asphyxia on brain development.

2023 En undersøkelse på mekanismer ved fødselskomplikasjoner som kan gi økt risiko for schizofreni senere i livet.

Wortinger LA, Shadrin AA, Szabo A, Nerland S, Smelror RE, Jørgensen KN, Barth C, Andreou D, Thoresen M, Andreassen OA, Djurovic S, Ursini G, Agartz I Transl Psychiatry. 2023 Nov 8

Fødselskomplikasjoner med dårlig surstofftilførsel til fosteret (asfyksi) øker risikoen for senere utvikling av psykose - inkludert schizofreni. Det er uklart hvilken roll livmoren spiller, f.eks. om asfyksi som fødselskomplikasjon primært skyldes forhold ved livmoren og ikke selve fødselsprosessen.

 

I denne studien er 433 voksne pasienter med schizofreni sammenlignet med et tilfeldig utvalg av 870 friske voksne som er trukket ut fra folkeregisteret (Oslo-regionen) og som har gitt samtykke til å fungere som kontrollgruppe. Opplysninger relatert til fødsel ble hentet fra det medisinske fødselsregisteret.

 

Resultatene fra studien tyder på at det er en sammenheng mellom asfyksi ved fødsel og aktivisering av gener i livmoren som samlet er forbundet med en økt risiko for schizofreni.  

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1038/s41398-023-02639-4

 

Sist oppdatert 05.02.2024