Long-term follow-up of colorectal cancer screening attendees identifies differences in Phascolarctobacterium spp. using 16S rRNA and metagenome sequencing.

2023 - Undersøkelse på om analyser av tarmbakterieflora kan utvikles til ny screeningmetode mot tarmkreft.

Bucher-Johannessen C, Birkeland EE, Vinberg E , Bemanian V, Hoff G, Berstad P, Rounge TB Front. Oncol. 27 April 2023


Norwegian Colorectal Cancer Prevention studien (NORCCAP) er en undersøkelse hvor ca. 21,000 personer i alder 50-64 år, bosatt i Oslo eller Telemark, ble tilbudt en screeningundersøkelse i 1999-2001 for påvisning av tarmkreft og mulige forstadier til tarmkreft (polypper) i tarmen. Ved screeningundersøkelsen ble avføring frosset og oppbevart i biobank med tanke på utvikling av nye og bedre screeningmetoder enn det vi hadde den gang. 

Tarmbakterier er antatt å ha betydning for risiko for å få tarmkreft – noen sannsynligvis med beskyttende egenskaper (redusert kreftrisiko) og noen kan gi økt risiko for tarmkreft. Det er flere bakterier i tarmen enn vi har celler i kroppen. Teknologisk har det ikke vært mulig å skille de forskjellige bakteriene fra hverandre (ved dyrkning av bakteriene) før vi de senere år har fått molekylære metoder (gen-identifikasjon) til å identifisere bakterier. Dermed har vi kunnet bruke biobanket avføring lagret siden 1999-2001 for å se på risiko for tarmkreft etter 2001, dvs. i løpet av ca. 17 års oppfølgning etter prøvetaking.

I denne studien ble det bare undersøkt lagret avføring fra i alt 144 personer som hadde fått tarmkreft i løpet av oppfølgingstiden, påvist høy-risiko-polypper ved screeningundersøkelsen eller som ikke hadde fått kreft. Det var små forskjeller mellom gruppene i sammensetningen av tarmbakteriefloraen. Enkelte bakterier forekom mer hyppig blant de som senere fikk tarmkreft, men pasientutvalget var lite og vi er fortsatt langt fra å ha en «bakterie-basert» screeningmetode. Forskningen fortsetter med større og andre pasientutvalg hvor lagringsmetodene for biobankmaterialet er bedre enn det har vært i NORCCAP. 

​Geir Hoff

Doi: 10.3389/fonc.2023.1183039. eCollection 2023Sist oppdatert 21.07.2023