Arvelig infertilitet

Publisert 14.06.2021
Sist oppdatert 03.10.2023


Prosjektet ligger til grunn for tildeling av forskerstipend til Hans Ivar Hanevik, og heter på engelsk «Heritable subfertility? How assisted reproductive technologies influence the reproductive health of offspring» Hovedmålet med prosjektet er å etablere om foreldres subfertilitet alene eller i kombinasjon med assistert befruktning påvirker den reproduktive helsen til barna deres. For å finne ut av dette samarbeider Fertilitetsavdelingen Sør ved Sykehuset Telemark med Folkehelseinstituttet i Oslo sitt Senter for frukbarhet og helse som er et Senter for fremragende forskning under Forskningsrådet. 

Prosjektet har flere delstudier som benytter ulike datakilder og metoder for å nærme seg forkningsspørsmålet. Det dreier seg både om genetiske og epigenetiske tilnærminger i tillegg til rene registerstudier. 

Fra 2021 blir prosjektet utvidet med en PhD-kandidat som finansieres av en ny tildeling fra forskningsrådet etter utlysningen «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Her er Hanevik hovedveileder og leder en arbeidspakke under tildelingen som skal undersøke det reproduktive potensialet og generell helse hos unge kvinner som ved fødselen ble med i den norske MorBarn-studien. Ved å samle inn nye kliniske opplysninger fra disse kvinnene kan vi bedre belyse fruktbarhet i et livsløpsperpektiv.