Etablering av Norsk Demensregister (2007- 2013)

Etablering og drift av Norsk Demensregister i samarbeid med nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse- NKAH, fra etablering i 2007 og frem til registeret fikk status som nasjonalt kvalitetsregister for demens i 2013.

Publisert 07.02.2017

​Prosjektledere Marit Nåvik og Ingun Ulstein.

Publikasjoner

Nåvik M, Engedal K, Ulstein UI. Register til nytte eller besvær, hva vet vi etter fem år? Nordisk tidsskrift for helseforskning,  årgang 9. 2-2013

Ulstein I, Nåvik M, Engedal K. Register gir muligheter. Demens & Alderspsykiatri. Vol 13. nr 4. 2009