Kurs for pårørende til yngre personer med demens ( 2006-2008)

Kurs gjennomført ved Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset i Buskerud og Sørlandet sykehus i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Publisert 07.02.2017

Prosjektleder Aud Johannesen –NKAH. TeVe finansierte prosjektmedarbeidere for gjennomføring av kursene.

Publikasjoner

Posterpris landskonferansen i alderspsykiatri 2006 på Hamar.
A Johannesen: Pårørende til yngre personer med demens. Demens & alderspsykiatri vol11-3-2007.