Marthe Meo i veiledning (2011)

Bruk av Marte meo metoden i veiledning av helsepersonell på sykehjem ved utskrivning av pasienter fra alderspsykiatrisk sengepost, Sykehuset i Vestfold. Samarbeidspartner Kamfjordhjemmet sykehjem i Sandefjord.

Publisert 07.02.2017

​Prosjektledere Kari Jakobsen, Kari Midtun Lie og Vibeke Gordner.

Publikasjon

Posterpris Landskonferansen alderspsykiatri, Bergen 2012