Miljøbehandling ved depresjon (2013)

Personalets erfaringer med miljøbehandling for pasienter med depresjon innlagt i alderspsykiatrisk sengepost.

Publisert 07.02.2017

​En pilotstudie gjennomført ved Alderspsykiatrisk sengepost, Sykehuset Telemark. Kvalitative fokusgruppeintervju av personalet ansatt i sengeposten.
Prosjektledere Marit Nåvik og Ulrike Sagen

Publikasjoner

Artikkel: Nåvik, Sagen, Miljøbehandling ved depresjon. Demens & alderspsykiatri 2013
Posterpris på internasjonal alderspsykiatrikonferanse IPA i Berlin 2015