Musikk som tiltak ved vanskelig adferd hos personer med demens (2008-2009)

Utviklingsprosjekt ved bruk av musikk som tiltak for å forebygge og redusere utfordrende adferd for pasienter innlagt i alderspsykiatrisk sengepost, Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark.

Publisert 07.02.2017

​Prosjektleder Bente Skogum

Publikasjon

De nære ting - om bruk av musikk ved behandling av personer med demens ,  Forlaget Aldring og helse, 2009.