Samarbeid om tilbud til yngre personer med demens (2007-2008) til yngre personer med demens

Samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune om tilbud til yngre personer med demens, med fokus på bruk av individuell plan.

Publisert 07.02.2017

Et utviklingsprosjekt som baserte seg på samtaler med helsepersonell, yngre personer med demens og deres pårørende.

Prosjektleder Signe Tretteteig  Sykehuset i Vestfold

Publikasjoner

S Tretteteig: En helt annen verden , Forlaget aldring og helse. 2008;
Signe Tretteteig Men hvilket tilbud fins for oss, da? Bruk av individuell plan, D&A 1. 2008.