Samhandling, epikrise og sykepleierapport

Masterstudien. Kartleggingsundersøkelse i kommunene i Telemark om samarbeid og samhandling ved utskriving av pasienter fra alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste til kommunene i Telemark og Vestfold.

Publisert 07.02.2017

Masterstudent Marit Nåvik Sykehuset Telemark
Del to: Tilsvarende spørreundersøkelse gjennomført i Vestfold. Resultat fra begge fylkene sammenlignet.

​Prosjektledere: Vibeke Gordner, Siri Holst, Bodil Semb.

Publikasjoner

Nåvik M, Fortsett sånn, Samhandling ved utskrivning fra alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Nordiska høygskolan for folkehelsevetenskap , MPH 2011: 13

Nåvik M; Får vi en bedre helsetjeneste, Demens & Alderspsykiatri Vol 14, nr 2- 2010
Poster Landskonferansen i Bergen 2012

Nåvik M, Gordner V, Semb B, Holst S, Haugen PK, Ulstein I; Hva skal det være? Hva ønsker kommunene i Telemark og Vestfold fra alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste?
Fagartikkel: Demens & Alderspsykiatri nr 4 2014.