Prosjektleder og ansatte

Studie på kirurgisk behandling av lipødem

Sykehuset Telemark er med på en studie som Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått i oppdrag å starte. Dette er en klinisk behandlingsstudie over en femårsperiode for personer med lipødem.

Lipødem er en tilstand som kjennetegnes av opphopning av fettvev som har en uvanlig fordeling på kroppen, er smertefull og hemmer funksjonsnivået. Beina er som oftest rammet, i noen tilfeller også armer. Pasienten har ofte slank overkropp, unormalt store og fettholdige lår og legger, men alltid slanke føtter. Lipødem gir plager i form av uvanlige smerter i fettvevet, tyngdefølelse i beina og blåmerker. Kosmetisk plager er ikke i seg selv indikasjon for behandling i det offentlige.

Tilstanden rammer så og si bare kvinner og kommer til syne tidligst ved pubertet. Årsaken til dette kan være hormonell, samtidig som mange tilfeller er arvelig. Vektøkning er en trigger for utviklingen. Tilstanden vil ikke gå over av seg selv og er noe du må lære deg å leve med.

Det finnes få studier som sikkert avgjør hva som er rett behandling, og ytterligere forskning er nødvendig for å sikre riktig behandling. I 2020 ble det publisert en Europeisk konsensus om terapeutisk tilnærming ved lipødem som nevner følgende som underdeler i et behandlingsoppsett:

 • ​Fysisk aktivitet
 • Kompresjonsbehandling
 • Psykososial støtte
 • Vektkontroll
 • Fettsuging
 • Livsmestring


Haraldsplass Diakonale Sykehus har fra Helse Vest RHF fått i oppdrag å starte en klinisk behandlingsstudie over en femårsperiode for personer med lipødem. Målet med studien er å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalinger om behandling av lipødem. 

Sykehuset Telemark er med på denne studien. Det er ikke lenger mulig å sende inn nye henvisninger, og det er stengt for inklusjon av nye pasienter. 

 

Det er fysioterapeuter, plastikkirurger og kliniske ernæringsfysiologer som utfører behandlingen av lipødem.  Alle deltakere får individuelt tilpasset kostholdsveiledning, treningsprogram, kompresjonstøy og livsmestringskurs.

Fysioterapi er en viktig del av behandlingen for lipødem. I studien må alle pasienter bruke tøy som gir et jevnt og kraftig trykk på området som er rammet, såkalt kompresjonstøy. Dette er plagg som brukes under ditt vanlige tøy og som må brukes hele den tiden du er våken. Behandlingen vil i noen tilfeller være livslang. Kompresjonstøy vil være med på å redusere væske i fettvevet som danner seg i løpet av dagen når du står. En fysioterapeut vil hjelpe og følge utviklingen. I tillegg vil lymfedrenasje utføres hos enkelte pasienter, dette gjøres ved hjelp av pulsator (et apparat formet som en strømpebukse som blåses opp med luft fra tærne mot lysken).  Hvem som får denne behandlingen er tilfeldig og gjøres via en prosess som heter randomisering.

Det er viktig å unngå vektøkning for å hindre forverring av lipødem. Ved overvekt vil vektreduksjon ha mange positive helseeffekter og mange pasienter med lipødem rapporterer mindre plager etter vekttap.  Du blir bedt om å registrere matdagbok med alt du spiser i 5 dager før du får time hos klinisk ernæringsfysiolog som vil gi deg individuelt tilpassede råd og oppfølging.

De tre tiltakene; kostholdsveiledning, kompresjonsbehandling og fysioterapi vil gjennomføres i minst 6 måneder før en ny vurdering gjøres.

Kirurgi vil bli vurdert dersom de konservative tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt. I tilfeller med betydelig overvekt (KMI 35-40) vil fedmekirurgi kunne vurderes først, dette er noe fastlegen kan henvise deg til. Fettsuging av områdene som er rammet, vil tilbys etter at perioden med kompresjonsbehandling er gjennomført. Fettsuging har som mål å minske volumet av syke fettceller og dermed trykk og smerter. I etterkant av behandlingen vil du måtte fortsette å bruke kompresjonstøy en tid.

​Forutsetninger for å bli inkludert i studien:

 • ​Alder 20-65 år
 • KMI (kroppsmasseindex) < 28
 • Ikke tidligere gjennomgått fettsuging av beina
 • Lipødem grad I-II, unntaksvis lokalisert grad III
 • Ikke-røyker, ikke-snuser
 • Hjerte/lunge/nyrefrisk
 • Dersom du er gravid eller får behandling for kreft, kan du ikke delta i studien.

Det vil bli registrert bakgrunnsinformasjon om deg, hvilke behandlinger som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås. Ved en slik registrering har vi mulighet til å vurdere kvaliteten på behandlingen av lipødempasienter og om dette er en behandling som bør tilbys flere.

Resultat av behandling for lipødem

Med denne behandlingen håper vi å oppnå reduksjon i smerter, bedret livskvalitet og funksjon for deg som har lipødem.  Kosmetiske plager alene er ikke indikasjon for behandling i det offentlige og korreksjon av overflødig hud som følger av fettsugingen inngår ikke i dette tilbudet.
Sist oppdatert 03.10.2023