Tilbud til alderspsykiatriske pasienter kommunene i Telemark og Vestfold ( 2009- 2010)

Kartlegging av tilbudet til alderspsykiatriske pasienter i kommunene i Telemark og Vestfold gjennom telefon intervju med sentrale helsepersonell i kommunene.

Publisert 07.02.2017

​Prosjektleder Marit Fossberg, Sykehuset i Vestfold, Marit Nåvik, Sykehuset Telemark.

Publikasjoner

Posterpresentasjon Landskonferanse Alderspsykiatri 2010 i Oslo
Artikkel: Nåvik, Fossberg: Ikke glemsk men glemt? Alderspsykiatri og kommunale tilbud i Telemark og vestfold, Demens & Alderspsykiatri vol 15. nr 1. 2011.