Validering av verktøy for å bestemme antikolinerg legemiddelbelastning hos eldre (2013-2014)

Oversiktsartikkel basert på doktorgradsavhandlingen: "Reducing anticholinergic burden in a frail elderly population. Translating the inapproproateness of anticholinergic drugs into patient-related outcomes."

Publisert 07.02.2017
Sist oppdatert 02.10.2023

​Prosjektleder: Hege Kersten.

Publikasjon

Kersten H, Wyller TB. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2014 Feb;114(2): Anticholinergic drug burden in older people’s brain-how well is it measured?