Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammets tre hovedmål er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

​Pasientsikkerhetsprogrammet innfører konkrete tiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten.

​Programmet har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Les mer om pasientsikkerhetsprogrammet og de ulike innsatsområdene​

Pasientsikkerhetsuka 2023

Pasientsikkerhetsuka arrangeres årlig. I Helse Sør-Øst  foregår denne i uke 38, med flere lokale og regionale arrangement der pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring settes i fokus. ​ 

Les om pasientsikkerhetsuka på Helse Sør-Østs nettside

​​Vil du vite mer om samvalg?

Den 21. september arrangerer Sykehuset Telemark i samarbeid med Helse Sør-Øst et lokalt arrangement om samvalg. 

Det foregår i konferansesenteret på sykehuset i Skien. Man kan være fysisk deltager eller delta digitalt fordi arrangementet streames. ​

Tema: Kan samvalg styrke pasientsikkerhet? Vi diskuterer spørsmålet i lys av internasjonale erfaringer og ser på kunnskapsbaserte tiltak du kan bruke for å styrke pasienters deltagelse i beslutninger om egen helse.   

Les mer om arrangementet ​

Følg arrangementet her (Vimeo)​

 Sist oppdatert 19.09.2023