Fagkurs

Digital fagsamling om skrøpelige eldre 29.05.2024

Velkommen til digital fagsamling om skrøpelige eldre.

29.
mai
2024
  1. 29. mai 2024, 13:30 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 29. mai 2024, 13:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Hvor

Undervisningen foregår digitalt via teams som nettseminar og krever ingen påmelding (link i invitasjonen til hver samling)

Påmelding

Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre i Helsefellesskapet Telemark gjennomfører en undervisningsserie vår og høst 2024.

Kursets målgruppe er leger og øvrige helsepersonell i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten.

Fagsamlinger

Tidspunkt Tema Foreleser
Tirsdag 16 april 2024
kl 13.30 - 15:00
Skrøpelige eldre - Forhåndsplanlegging
med OBS Plan (overordenet
behandlingsplan)
Jan-Eilert Pedersen AKS sykepleier
Notodden kommune
Onsdag 29 mai 2024
kl 13:30 – 15:00
Digital samhandling – Felles språk i
pasientdokumentasjon gjennom bruken
av veiledende planer og standardisert
språk
Bente Christensen, er seniorrådgiver
og sykepleier, og er ansatt i fag- og
helsepolitisk avdeling i Norsk
Sykepleierforbund.
September 2024  Den geriatriske pasienten med fokus på
legemiddel og legemiddelgjennomgang
Kirstin Jalink, Tilsynslege Drangedal
kommune og evt flere

 

For leger er digitale fagsamlinger godkjent som åpen møteserie med følgende kompetansemål:

  • Læringsmål – ny spesialistutdanning: ALM 019, 055, 071, 073, 074, 076, 084, FKM 060

 

Kontakt