Kontaktliste for elektronisk meldingsutveksling med Sykehuset Telemark

Meldingsansvarlig STHF

Seksjon teknologi og e-helse
Kjersti Holmer
Telefon: 996 33 828
meldingsansvarlig@sthf.no  

Epikriser og henvisninger

Pasientdokumentasjon og arkiv
Anne Thorbjørnsen
Telefon: 35 00 25 4​8
meldingsansvarlig@sthf.no  

PLO-meldinger

Seksjon teknologi og e-helse
Kjersti Holmer
Telefon: 996 33 828
meldingsansvarlig@sthf.no    

Medisinsk biokjemi

Trond A. Olsen
Telefon: 35 00 32 25
Trond.olsen@sthf.no  

Patologi

Jonathan Gullesen 
Telefon: 35 00 33 31
kkri@sthf.no

Røntgen

Andreas F. Tveten
Telefon: 35003780
tvan@sthf.no

Inger H. Wahlstrøm
Telefon: 35 00 37 82
inghum@sthf.no  

IHR brukerstøtte

Irene Nordrum 
Telefon: 956 16 171
STHF.P.LabSupport.Postkasse@sthf.no

NHN-adresseregister

Seksjon teknologi og e-helse
Kjersti Holmer
Telefon: 996 33 828
meldingsansvarlig@sthf.no  ​

Sist oppdatert 19.03.2024