Kontaktsykepleiernettverk

Kurs og konferanser

Kommende kurs og konferanser som er aktuelle for kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark.

Ansatte ved palliativ enhet på sykehusets uteområde

 • ​Grunnkurs, tre dager
  ​​for nye kontaktsykepleier og annet helsepersonell som arbeider med kreftpasienter og lindrende behandling, annet hvert år, partallsår

 • Høstsamling, to dager
  Første dag er bare for kontaktsykepleiere, andre dag inviterer vi også inn annet helsepersonell

 • Hospiteringsprogram på Palliativ enhet

 • Palliasjonsforum
  TV overført undervisning første osdag hver måned, fra februar til mai og fra september til desember.
  Undervisningen sendes til studio både i og utenfor Telemark.
  I​ntern og ekstern undervisning
  Interkommunale samlinger for kontaktsykepleiere foregår årlig på våren
  Kontaktsykepleiernes arbeidsutvalg, tre møter pr år

Arrangementer for kontaktsykepleiernettverket

 

Sist oppdatert 18.09.2023