Pasientforløp for kreftbehandling etter avsluttet kreftbehandling - våre mål

​Våre mål er at pasienten 

  • ​får god symptomlindring
  • får oppfølging av kontaktsykepleier/ -koordinator i kommunen
  • får oppfølging av s​in fastlege med «neste avtale»
  • har «Individuell plan» med oversikt over helsepersonell
  • får gitt uttrykk for ønsker, valg og verdier knyttet til framtidige medisinsk behandling og ivaretagelse («forhåndssamtale») 
  • opplever at pårørende ivaretas på best mulig måte med spesielt fokus på barn og ungdom 
  • kjenner trygderettigheten «Pleiepenger» 
  • ikke mottar unødvendig, nytteløs behandling
  • unngår unødvendige sykehusinnleggelser
  • får kompetent og omsorgsfull oppfølging på sykehjem ved økt omsorgsbehov 


Sist oppdatert 19.09.2023