Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Kliniske endringer mot den døende fase

  • ​Uttalt svakhet, oftest helt sengeliggende, kan ha vansker med å flytte seg i sengen
  • Trenger hjelp til det meste
  • Lite interessert i mat, lite mat og væskeinntak flere dager på rad
  • Vansker med å ta tabletter
  • Økende trøtthet, pasienten sover mye av dagen
  • Kort oppmerksomhetsspenn, kan streve med å få med hva som skjer rundt seg
  • Forvirring for tid, sted, eller personer
  • Begrenset evne til å samarbeide med helsepersonell.

Ref. American Cancer Society​


Sist oppdatert 04.04.2023