Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Oppfølging ved hjemmebesøk av fastlege / kontaktsykepleier

Momenter som kan være nyttige oppfølgende kontroller ved fastlege / kontaktsykepleier ved hjemmebesøk.

​Symptomstatus

 • Omsorgssituasjon – er det nok hjelp hjemme?
 • Pårørende sin situasjon?
 • Syn på egen sykdom – momenter fra forhåndssamtalen følges opp. Bekymringer?
 • Oppdatere medisinliste (forstår pasienten hvordan disse skal brukes?)

Husk

 • Er det tegn at vi nærmer oss et brytningspunkt?
  (se momenter «Kort forventet levetid)
  • ​Endringer i behandlingsnivå / behandlingsavklaring
 • Neste avtale
 • Sende DIALOG / E-meldinger til samarbeidsparter (fastlege, kontaktsykepleier, palliativt team)​


Sist oppdatert 21.04.2023