PASIENTFORLØP FOR KREFTPASIENTER ETTER AVSLUTTET TUMORRETTET BEHANDLING

Oppgavefordeling for kreftpasienter uten tumorrettet behandling

Dette notatet går til deg fordi din pasient er henvist til oppfølgning av palliativt team ved Sykehuset Telemark HF. Vi ønsker nå i samarbeid med deg å optimalisere behandlingen, og du vil bli kontaktet for å få til et felles møte med pasient og pårørende.

Vi ønsker sammen med deg å utarbeide en tilpasset behandlingsplan for din pasient, og dette er slik vi vanligvis fordeler arbeidsoppgavene: 

Fastleges oppgaver

 • ​​Har behandlingsansvaret når pasienten er hjemme
 • Tilstrebe regelmessig oppfølging (gjerne hjemmebesøk, ev. sammen med kommunal sykepleietjeneste)
 • Samhandle med kommunal sykepleietjeneste
  • ​Tilgjengelighet
   • E-meldinger
   • Telefon
  • Gjensidig oppdatering fastlege / sykepleietjeneste
  • Fortløpende vurdering av omsorgsnivå (hjem/institusjon/sykehus)
 • Oppdatere medikamentliste og skrive resepter
  • Unntak: parenteral ernæring/væske/kassetter til smertepumper
 • Sykmelde og andre trygderettigheter

Palliativt team sine oppgaver

 • ​Kan etter avtale ta over behandlingsansvaret for konkrete problemstillinger eller en avgrenset periode
 • Alle notater som skrives sendes parallelt til fastlege og sykepleietjenesten i bostedskommune, forutsatt at pasienten har gitt tillatelse til dette
 • Pleiepenger
 • Oppstart og oppfølging av parenteral ernæring og smertepumper (subkutan/spinal/epidural smertelindring, inkludert resepter) 

Felles samhandling

 • ​​​Tilstrebe at pasienten alltid har en «neste avtale»
 • Utarbeide og oppdatere behandlingsplan i takt med endring av sykdomsfase
 • Holde hverandre gjensidig oppdatert (notater ved endringer fastlege – hjemmesykepleier – palliativt team)
 • Fastlege kan kommunisere med Palliativt team på følgende måte:
 • Telefon 46 87 41 22 (lege), 91 82 65 11 (kreftsykepleier), 35 00 54 36 (palliativ enhet)
 • Må brukes ved problemstillinger som trenger respons samme dag
 • Dialogmeldinger
 • Ved henvendelser som kan vente ut over en dag
 • Oppdatering ved medikamentendringer, omsorgsnivå etc.

Referanse https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreft#palliasjon​


Sist oppdatert 04.04.2023