Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Pasientinformasjon - Palliativ oppfølging

En informasjon om behandlingstilbudet i Telemark.  Palliasjon kan enklest forklares med lindrende behandling og omsorg.

​​​Utskrif​​​​tsvennlig versjon​

Palliativ behandling og oppfølging 

Mange opplever usikkerhet når kreftbehandling blir avsluttet. Da er det viktig å ha fokus på hva som er viktig for deg​ og dine nærmeste nå, og å legge en god plan for veien videre. 

Behovet for​ palliativ oppfølging er individuelt og kan variere i løpet av sykdomsper​​ioden. Oppfølgingen kan gis hjemme, på sykehjem og på sykehus. Helsetjenestene sam​​arbeider med Palliativ enhet og team ved sykehuset. 

Vi er opptatt av at du skal få god oppfølging med kontinuitet og at vi helsearbeidere samarbeider godt. Fastlege og kommunehelsetjenesten har ansvaret for helsetjenestene du får når du er hjemme. Vi tilstreber regelmessig oppfølging. 

​Vår felles målsetting er å lindre plager og​​ at ​du og din familie skal kunne oppleve trygghet og best mulig livskvalitet i denne livsfasen. 

Barn: Har du mindreårige barn som nære pårørende er det spesielt viktig at de får den oppfølgingen de trenger. Du kan rådføre deg med din fastlege, kontaktsykepleier i kommunen eller på sykehus om dette. 

Felles vurdering: Fastlege og kontaktsykepleier vil som hovedregel gjøre en vurdering av situasjonen din og lage en plan for behandlingen videre, oftest i samarbeid med palliativt team.

 Forhåndssamtale: er en del av denne vurderingen, se eget avsnitt. I samtalen har du mulighet til å fortelle om hva du tenker om situasjonen din, tiden framover, og dine ønsker, valg og verdier knyttet til framtidig medisinsk behandling og ivaretagelse. Vi lager sammen en oppsummering av en slik samtale som vi passer på å gjøre tilgjengelig i din journal. 

Videre oppfølging: Oppfølging hjemme vil som hovedregel være ved kontaktsykepleier og fastlege. Dersom du er innlagt på sykehus eller kommunal institusjon vil du følges av lege/tilsynslege og sykepleier ved avdelingen. Oppfølging skjer i samarbeid med Palliativ enhet og team​​.

Nyttige linker

Helsenorge: Helsenorge.no

Kreftforeningen: kreftforeningen.no​

Informasjon hos Nav om pleiepenger:
nav.no/samarbeidspartner/pleiepenger-sluttfase​


Informasjonen er utarbeidet av 

Kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark 
Et samarbeid mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark.​

Sist oppdatert 04.04.2023