Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Sjekkliste for Palliativ enhet ved behov helsehjelp/nødhjelp fra hjemmetjenesten i kommunen

Sjekklisten omfatter momenter for sykepleier ved Palliativ enhet ved telefonhenvendelser utenfra.

Momenter

 1. Noter deg personnummer og navn på pasienten. 
 2. Slå pasienten opp i DIPS og se: 
  • Siste notater
  • Sjekk rødt kors/kritisk informasjon for å se behandlingsavklaring og siste palliative legevurdering. Foreligger det medisinske planer/behandlingsavgrensning vi må kjenne til?
  • Se om de står på palliativ liste/har oppfølging av ambulant team (F5)
 3. Pasienten selv eller pårørende som ringer: og situasjonen ikke er kritisk, be de kontakte hjemmesykepleien / kontaktsykepleier eller fastlege for videre plan. Vi vil deretter bistå kontaktsykepleier/hjemmesykepleier med veiledning og videre plan. 
 4. Hjemmesykepleie eller fastlege ringer: 
  • Er problemstillingen ny?
  • Hva er problemstillingen? Medisinsk/ny fase eller omsorgssituasjonen? 
  • Hva er forsøkt?
 5. Har pasienten tatt medisiner som foreskrevet / er behovsmedisiner forsøkt / kan noe justeres i samråd med lege? 
 6. Spør videre rundt symptomer, ESAS og Observasjoner hos palliative pasienter, ECOG/allmenntilstand, væske/næring/medisininntak.
 7. Kan det vente til i morgen dersom pasienten forsøker rådene vi gir?
  • Ny vurdering av hjemmesykepleien/Øke hjemmesykepleien
  • Tilsyn av fastlege/sykehjemslege neste dag? Hjemmesykepleien kan avtale dette
  • Kontakt med palliativt team for rådgivning eller besøk innen få dager eller poliklinisk time
  • Aktuelt med innleggelse pga. kompleks/uavklart medisinsk situasjon (det kan evt planlegges innleggelse i akuttmottak neste dag)
  • Kommunen må søke økt omsorgsnivå. («Plan B» med mulighet for «akuttinnleggelse» i sykehjem må ha vært diskutert tidligere, men vi kan etterspørre dette)
 8. Behov for å konferere med lege: Kontakt akuttoverlege i mottak (ettermiddag, også formiddag i helg) (dette bør gjøres dersom man bestemmer seg for at det blir innleggelse)
 9. Dokumentasjon: lag telefonnotat (edi)

Ressurser

Observasjoner for palliative pasienter (Heliks)​


Sist oppdatert 04.04.2023