Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Pasientinformasjon - forhåndssamtale

Pasient og sykpleier i samtale

​Utskriftsvennlig versjon​

«Hva er viktig for deg?»

Du inviteres med dette til en forhåndssamtale ​​med lege og sykepleier. Vi synes det er viktig og nyttig at dine nærmeste er med på samtalen. 

Det er selvsagt opp til deg om du ønsker en slik samtale. 

En forhåndssamtale er «en kommunikasjonsprosess som bidrar til at personer kan uttrykke verdier og ønsker for fremtidig medisinsk behandling, omsorg og pleie, kan diskutere disse med pårørende og med helsepersonell, og kan dokumentere og revidere disse preferansene om ønskelig» (EAPC 2017).

I samtalen er vi opptatt av å bli bedre kjent med deg og få vite mer om hva som er viktig for deg. ​

Du får mulighet til å snakke om hva du tenker om situasjonen din og tiden framover. Vi ønsker også å høre dine tanker, ønsker, valg og verdier knyttet til framtidig medisinsk behandling, pleie og omsorg, og om dine tanker rundt livets sluttfase.

For mange er dette uvanlige spørsmål å snakke om. Det kan derfor være fint å tenke over disse på forhånd, og gjerne snakke med dine pårørende. Tenk over om det er andre ting du ønsker å snakke om, og noter gjerne ned stikkord. 

Vi lager sammen en oppsummering. Notatet er tilgjengelig for deg på Helsenorge, eller du kan be om utskrift av notatet​​. 

En slik forhåndssamtale er en del av en prosess, og det kan være 

naturlig å ta opp igjen disse spørsmålene i senere samtaler. 

Eksempler på spørsmål kan være 

  1. ​Hvilke tanker har du rundt sykdommen din? 
  2. Hva tenker du om din situasjon nå og tiden fremover? 
  3. Hva gir deg styrke og glede?
  4. Hva bekymrer du deg for? 
  5. Til dine pårørende: hva er deres ressurser og behov i denne situasjonen?
  6. Hvis du kommer i en situasjon der du selv ikke lenger kan ta avgjørelser, hvem vil du da skal representere dine ønsker?
  7. Har du gjort deg noen tanker om livets sluttfase og døden?
  8. Er det noe annet du ønsker å ta opp eller snakke om?​Sist oppdatert 02.10.2023