Film om tilberedning av antibiotika til hjemmeinfusjonspumper - CADD-Solis

Veiledning for tilberedning av antibiotika. 

Utarbeidet av Sørlandet sykehus

Sist oppdatert 15.05.2024