Arbeidsmedisin - rådgivning og informasjon

​Vi kan kontaktes for råd om eksponeringsforhold i arbeid og håndtering av problemstillinger knyttet til slike forhold. Vi kan også besvare spørsmål vedrørende arbeidsrelaterte sykdommer, samt gi råd innenfor en del områder av miljømedisin. 
Vår rådgiving retter seg i hovedsak mot bedriftshelsetjenester, bedriftsleger, allmennleger, leger i spesialisthelsetjenesten og kommuneleger, men også bedrifter og andre kan ta kontakt.

De fleste henvendelser om miljømedisin gjelder inneklima, men vi kan også bistå på andre områder som for eksempel støy og forurensning. Som regel vil vår bistand være i form av generell rådgivning, eventuelt utredning av personer med plager som mistenkes å være relatert til miljøeksponeringer.
Nyttig informasjon om miljø og helse finner du i Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase fra Folkehelseinstituttet.

 

 

Sist oppdatert 15.03.2018