Henvisning til radiologiske undersøkelser

Har du ikke installert programmet IHR Interactor må du sende henvisningen til oss på papir.

Henvisning på papir adresseres til

Avdeling for radiologi
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

NB! Ved MR, ultralyd og CT må vi ha henvisningen tilsendt før vi kan sette opp time.

Henviser, kontorpersonale eller pasienten selv kan ringe telefonnummer 35 00 48 68 for å avtale time.

​Kopi av bilder

Bilder tatt i forbindelse med radiologiske undersøkelser regnes som en del av din  pasientjournal. 

Les om hvordan du kan be om innsyn i pasientjournal ​

Når du skal henvise pasienter til undersøkelser ved seksjon for radiologi, benytt blanketten:
skjema 176 henvisning til radiologisk undersøkelse
Vær vennlig å fylle ut alle aktuelle felt.
NB!  Kryss av hvis øyeblikkelig hjelp!

Ved kontrastundersøkelser er det viktig at GFR felt er utfylt.

Skal pasienten til MR er det viktig at sjekkliste er ferdig utfylt.

Er du tom for henvisninger kan du kontakte vårt sentrallager

Skjemaet har betegnelse: skjema 176 - henvisning til radiologisk undersøkelse.
De vil sende deg nye henvisninger vederlagsfritt.

telefon: 35003734 eller e-post: sentrallager@sthf.no.

For å sikre oss god kvalitet på våre elektroniske meldingstjenester er det nødvendig at vi får riktig informasjon om hvilke leger som til enhver tid er ansatt på det enkelte legekontor. Vi vil oppdatere registrene for følgende sykehus: Sykehuset Telemark inkl. sykehusene Kragerø, Notodden, Rjukan og Betanien Hospital. 

Benytt skjemaene under ved nyansettelser eller oppdatering av informasjon fra legesenteret ditt.

Endringskjema for leger i primærhelsetjeneste

Oppdateringsskjema for leger

​​​​​​


Sist oppdatert 07.02.2023