Angående poliklinisk rekvirering av analysen S-Troponin

Vi har erfart at resultater fra poliklinisk rekvirerte troponin - analyser ikke blir aktivt etterlyst og fulgt opp av rekvirentene. Dette medfører fare for uheldig håndtering av pasienter med en presumptivt alvorlig behandlingskrevende tilstand.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

Vi mangler ofte aktuelt telefonnummer hvor rekvirenten kan bli kontaktet. I mange tilfeller blir disse prøvene også mottatt og analysert sent på ettermiddagen, noe som ytterligere vanskeliggjør rekvirentvarsling.

For komponenter som troponin, CRP, D-dimer finnes det ingen definitiv grense for hvilken konsentrasjon som utgjør en betydelig akutt helserisiko, og i slike tilfeller vil det kliniske bildet være mer avgjørende enn selve analyseresultatet. Ved mistanke om akutt koronar hendelse, vil det være aktuelt med en bredere pasientvurdering enn kun påvisning av en isolert forhøyet troponin-verdi.

Av den grunn fraråder vi at analysen S-Troponin bestilles poliklinisk på pasienter hvor det er mistanke om akutt koronar hendelse. Skulle man likevel velge å rekvirere analysen, må videre oppfølging av resultatet være rekvirentene sitt ansvar.

 
 
 
Publisert 20.04.2015 10:00 |