CMV serologi

Vi har over en tid hatt problemer med stor lot til lot variasjon på CMV reagensene våre og av den grunn fått flere svakt positive CMV IgM resultater.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

​Dette har medført for mange svar med kommentaren «Grenseverdi eller svak positiv IgM. Sannsynlig ingen klinisk betydning», når IgG har vært klar positiv.
Vår leverandør, Siemens, har nå sendt ut informasjon om at reagensene ikke har vist god nok kvalitet, og har sendt nye reagenser som skal levere forventede resultater.
Vi håper ikke dette har skapt for mange tolkningsproblemer og behov for nye prøver for rekvirent og pasient.​

 

 
 
 
Publisert 29.09.2016 12:00