Endring av analysemetode for albumin i serum

24. oktober 2023 vil Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Telemark, endre analysemetoden for bestemmelse av albumin i serum.

Publisert 23.10.2023
Sist oppdatert 31.10.2023

Vår nåværende metode, Bromkresol grønn (BCG), skal erstattes med Bromkresol purpur (BCP). Begge metodene er kromogene metoder, men der fargestoffene er forskjellige. Forskjeller mellom laboratoriemetoder kan ha relevante kliniske konsekvenser. Beslutningen om å gå over til Albumin-BCP metoden er gjort på bakgrunn av medisinske vurderinger. 


Albumin konsentrasjonen er en hyppig brukt parameter i klinisk praksis. Metodene som brukes i dag varierer avhengig av laboratoriet – enten kromogene analyser, BCG eller BCP, eller immunanalyser. Immunanalysen (enten turbidimetrisk eller nefelometrisk) anses som den foretrukne referansemetoden.


Det er kjent at begge de kromogene metodene (Albumin-BCG og Albumin-BCP) viser god overenstemmelse når det gjelder referanseområdet. Imidlertid har vi sett tydelig nivåforskjell i det lave området mellom disse to metodene som er klinisk relevant.

En studie viste at median albuminkonsentrasjoner målt med BCP-metoden skilte seg ikke signifikant fra albuminkonsentrasjoner bestemt ved immunonephelometri som er referansemetode, mens betydelig høyere verdier ble observert ved måling med BCG-metoden. En sammenlignbar overestimering av albuminkonsentrasjoner ved BCG-analysene ble observert hos pasienter med hypoalbuminemi.

Som konklusjon kan Albumin-BCG metoden overestimere serum- og plasma albuminkonsentrasjoner hos pasienter med lave albuminkonsentrasjoner. Albumin-BCP metoden viser betydelig bedre samsvar med immunanalysene i det lave området. 

Denne endringen av analysemetoden vil medføre justering av referanseintervallene kun for barna.​