Endring av enhet til ng/L for analysene BNP og NT-proBNP

Telemark, lokasjon Skien og Notodden, går over til bruk av enheten ng/L gjeldende fra 02.oktober, 2017.

Publisert 09.10.2017

​De fleste norske laboratorier har til nå benyttet enheten pmol/L for de natriuretiske peptidene BNP og NT-proBNP. I følge hjertesviktgruppen i Norsk Cardiologisk selskap er det vanskelig for brukerne å forholde seg til dette.
Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk Cardiologisk selskap anbefaler derfor å rapportere de natriuretiske peptidene BNP og NT-proBNP med enhet ng/L på alle norske laboratorier innen 31. oktober 2017.
Denne harmoniseringen er en europeisk tilnærming og har bakgrunn i at både Europeiske anbefalinger for behandling av hjertesvikt, utgitt av European Society of Cardiology i 2012, den engelskspråklige litteraturen og de skandinaviske nabolandene bruker enheten ng/L.
Avdelingen for laboratoriemedisin ved Sykehuset Telemark, lokasjon Skien og Notodden, går over til bruk av enheten ng/L gjeldende fra 02.oktober, 2017.
Enhetsendringen medfører ledsagende endring i ref. intervallene.