Endring av metoden til bestemmelse av anti- TPO

Grunnet leverandørs produksjonsproblem med anti TPO- reagenset som vi bruker nå, må vi dessverre midlertidig bytte til en annen metode. Den nye anti- TPO metoden er den samme metode som OUS, Hormonlaboratoriet har per i dag, med ref. grense på 35 kIU/L.

Publisert 20.01.2015
Sist oppdatert 07.12.2016

Vi vil gjøre våre rekvirenter oppmerksomme på at resultatene som vil bli oppnådd med den nye metoden ikke er direkte sammenliknbare med resultatene som en får med vår nåværende metode.
Dette er en midlertidig endring som vil tre i kraft i januar og er varslet til å vare i ca. 9 mnd. Vi beklager ulempen dette vil medføre for rekvirentene.

 
 
 
Publisert 20.01.2015 14:00