Endring av postomdeling på lørdag

Posten har informert om at fra 5.mars vil post ikke bli levert ut på lørdager. Dette medfører at prøver som sendes med post på fredag først blir levert ut på mandag.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

For vanlige serumprøver vil dette bety en forsinkelse, men prøvematerialet forringes ikke. Prøver med begrenset holdbarhet, som for eksempel hematologi, kan ikke sendes på fredag.
Det har vært dialog med Posten uten resultat. Den eneste løsningen for at prøver skal komme til laboratoriet på lørdag er forsendelse som «Ekspress over natt». Legekontorene som ikke har budrute og som er avhengig av å benytte Posten til transport av prøver til laboratoriet, må derfor benytte «Ekspress over natt» for å sende prøver på fredag når disse ikke kan vente.
Disse legekontorene kan sende faktura for «Ekspress over natt» til Avdeling for laboratoriemedisin, som vil refundere utgiftene i etterkant.
Dette er en dyr ordning, og vi ber om at dette bare blir brukt når det er nødvendig. En pakke kan veie inntil 2 kg. Vi ber derfor legekontor som benytter Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold til mikrobiologi, om å sende slike prøver sammen med prøvene til Sykehuset Telemark. Vi vil videresende til Sykehuset i Vestfold med bud som går daglig fra oss.
Legekontorene som har hentetjeneste fra Sykehuset Telemark, kan benytte denne til å ta med prøver til Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Pakk prøvene i ufrankerte konvolutter. Prøvene vil bli videresendt med budtjenesten til Sykehuset i Vestfold neste morgen.

 

Publisert 01.04.2016 11:00