Endring ved rapportering av NT proBNP analyseresultater

Laboratoriet vil fra 24/10-23 ta i bruk veiledende aldersavhengige referanseintervaller for analysen P-NT proBNP.

Publisert 23.10.2023
Sist oppdatert 31.10.2023

Referanseverdiene for barn er hentet fra vitenskapelig litteratur (1). For voksne er ref. intervallene basert på studier utført fra reagensleverandørene og er i overensstemmelse med det som er oppgitt i den nasjonale håndbok for Medisinsk biokjemi.


Måling av P-NT proBNP er av særlig verdi for å kunne utelukke hjertesvikt. Ved denne indikasjonen er de anbefalte beslutningsgrensene satt lavt for å gi høy sensitivitet og dermed høy prediktiv verdi av en negativ test:

​125 ng/L: Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med ikke-akutte symptomer (2). Særlig aktuelt i allmennpraksis for å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografi.
300 ng/L: Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse (2, 3).


Fotnoter:

​​​Nir A, Lindinger A, Rauh M et al. NT-Pro-B-type Natriuretic Peptide in Infants and Children: Reference Values Based on Combined Data from Four Studies. Pediatr Cardiol (2009) 30:3–8.
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016. Eur Heart J 2016;37:2129-2200.
Januzzi JL, van Kimmenade​ R, Lainchbury J et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. The International Collaborative of NT-proBNP Study. Eur Heart J 2006;27:330–337.