Konsentrasjonsmåling av frie lette kappa kjeder i serum (S-Frie K kjeder)

En restandardisering av analysemetoden for kvantitering av frie lette kappa kjeder i serum medfører en ca. 15 % økning i resultatverdiene. Denne endringen trer i kraft fra mandag 12. juni 2017.

Publisert 20.06.2017

​En restandardisering av analysemetoden for kvantitering av frie lette kappa kjeder i serum medfører en ca. 15 % økning i resultatverdiene. Denne endringen trer i kraft fra mandag 12. juni 2017.
I et par måneder fremover vil alle resultater, på prøver som er blitt analysert etter denne datoen, bli rapportert med ledsagende kommentar vedrørende nivåendringen. Dette kan være til hjelp for senere vurdering av prøveresultater.
Ref. intervallet for S-Frie K kjeder endres ikke.