Transfusjonsmedisin

Transfusjonsvirksomheten ved Avdeling for laboratoriemedisin omfatter tapping av blodgivere, produksjon av blodprodukter, immunhematologisk utredning og pretransfusjonsundersøkelser.

Indikasjon

Indikasjoner for klinisk bruk av blodprodukter er nærmere beskrevet i den nasjonale Håndbok i transfusjonsmedisin, IS-1669

Lege har ansvar for å rekvirere blodprodukter lektronisk i DIPS, se prosedyre "Blodbestilling i DIPS". Bestilling av blod kan også utføres ved å  fylle ut rekvisisjon for blodbestilling i skjema ”Bestilling av blodprodukter”.
Skjemaet fås på lager (grønt papir) eller skrives ut fra Bestilling av blodprodukter – skjema.

STHF, Skien: Ved elektronisk bestilling av blodprodukter ved øyeblikkelig hjelp, kontaktes blodbanken i Skien på telefon 3239 eller calling 4819. I helger og helligdager, og etter kl. 14.30 må alle elektroniske blodbestillinger varsles blodbanken på calling 4819. Dersom papirrekvisisjon benyttes, leveres skjemaet på blodbanken 2 etg. bygg 56 på dagtid. På kvelder, netter og helger må skjemaet leveres på laboratoriet i 3 etg. bygg 56.
Ved bestilling av blodprodukter ved sykehusene i Porsgrunn, Kragerø og Rjukan må rekvirerende avdeling ta kontakt med blodbanken i Skien. Blodbestillingsskjema og evt. utfylt drosjerekvisisjon skal til blodbanken i Skien.

STHF Notodden: Ved elektronisk bestilling av blodprodukter ved øyeblikkelig hjelp, kontaktes blodbanken Notodden på telefon 1180. I helger og helligdager, og etter kl. 14.30 må alle elektroniske blodbestillinger varsles blodbanken pr. telefon. Dersom papirrekvisisjon benyttes, leveres skjemaet på blodbanken/transfusjonsrom 3 etg. med beskjed til bioingeniør som har ansvaret for transfusjon på dagtid, eller har vakt (kveld/natt).

Pasienten må ha tatt type og screen i løpet av de siste 4 døgn.
Når type er i nivå 3 og screening er < 4 døgn og negativ, tar det inntil 15 minutter å gjøre klart blod. Det er derfor ikke nødvendig å bestille blod i ”reserve” i Skien i disse tilfeller, men på Notodden bestilles og settes opp blod i «reserve», da bioingeniør ikke har aktiv vakt på natt.

Dersom pasienten har positiv screening, eller har hatt positiv screening tidligere, må det leveres blodbestilling minst en time før ønsket transfusjon, da blodbanken må utføre utvidet forlik. Dersom forlikelig blod ikke finnes på blodbanken, må blod bestilles fra Ullevål, eller evt. SiV.

Kriseblod

Erytrocyttkonsentrat av blodtype O RhD-(neg) og K-(neg).
Innhold
Volum: 250 – 300mL
Hct: 0,50 – 0,70
Hemoglobin: >40 g/enhet
Leukocytter: <1x106/enhet

Erytrocyttkonsentrat (SAGMAN-blod)

Innhold
Volum 250-300mL
Hct: 0,50 – 0,70
Hemoglobin: >40 g/enhet
Leukocytter: <1x106/enhet

Trombocyttkonsentrat

Fremstilt av Buffy-coat fra 4 blodgivere.
Innhold
Volum: 350 – 400 mL
Trombocytter: ≥240x109/enhet
Leukocytter: <1x106/enhet
Bakteriologisk overvåking

Notodden har ikke trombocyttkonsentrat på lager til enhver tid, men bestiller produktet fra Skien eller annen blodbank.

Octaplasma virusinaktivert

Finnes i blodtype A og AB (Notodden har også O).
Innhold
Volum: 200mL
Humane plasmaproteiner: 45 – 70 mg/mL
Humane koagulasjonsfaktorer: 0,5IE/mL
Fibrinogen:  1,5 mg/mL
Na+: ≤200 mmol/L
K+: ≤5,0 mmol/L
Virusinaktivert.

Ved komplikasjoner eller mistanke om komplikasjoner skal transfusjonen stoppes umiddelbart og lege kontaktes.

Lege avgjør om reaksjonen skal utredes som transfusjonsreaksjon. Dersom reaksjonen skal utredes bestilles type/screen og DAT (Combs) som øyeblikkelig hjelp. Andre prøver som ønskes i forbindelse med utredningen bestemmes av pasientens lege. En slik utredning er svært ressurskrevende for blodbanken. Alle utredninger skal journalføres.

Transfusjonskomplikasjoner skal meldes straks pr. telefon til Blodbank tlf. 35 00 32 39 eller Avdeling for laboratoriemedisin tlf. 35 00 33 18 for Skien og 35 02 11 80 for Notodden.
Fullstendig utfylt ”Følgeskjema for blodprodukter” og blodposen, samt transfusjonssett leveres til Blodbanken snarest.

Etter avsluttet transfusjon av SAGMAN-blod, trombocyttkonsentrat og Octaplasma skal følgeskjema for blodproduktet fylles ut og returneres blodbanken. Følgeskjema for blodprodukter skal være fullstendig utfylt. 

 
Sist oppdatert 12.01.2023