Merking av konvolutter til Avdeling for laboratoriemedisin og Avdeling for patologi

Sykehuset Telemark har fått en felles forsendelseskonvolutt til Avdeling for laboratoriemedisin og Avdeling for patologi. Dette gjelder både frankerte og ufrankerte konvolutter.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

​Det er viktig å krysse av i riktig rute på konvolutten slik at prøvene kommer til rett avdeling.
Uten kryss kan prøvene bli levert feil avdeling. Dette kan medføre forsinket prøvesvar og kan også resultere i at prøver med begrenset holdbarhet blir ødelagt.

 

Publisert 01.04.2016 10:00