Metodeendring og nye forsendelsesrutiner for analysen Paratyreoideahormon i plasma (P-PTH) fra 11.09.17

Avdeling for Laboratoriemedisin, Skien, tar i bruk ny, forbedret metode for analyse av intakt parathyreoidea hormon (PTH) i plasma

Publisert 07.09.2017

​Avdeling for Laboratoriemedisin, Skien, tar i bruk ny, forbedret metode for analyse av intakt parathyreoidea hormon(PTH) i plasma.
Metodeendringen medfører endring av ref. intervallet.
Nytt biologisk ref. intervall (oppgitt fra reagensleverandør): 2,0-8,5 pmol/L
Resultatverdiene med den nye PTH metoden ligger ca. 25 % høyere enn med den nåværende metode, og resultatene fra disse to metodene kan derfor ikke automatisk sammenliknes.

Det er fortsatt EDTA–gel som vil bli benyttet som prøveglass.
Stabiliteten for pasientprøver er følgende:
25 timer ved romtemperatur
14 dager i kjøleskap
Pasientprøvene kan sendes med vanlig post.

Som tidligere må følgende tas hensyn til ved vurdering av prøvesvar:
Ikke – intakt PTH (PTH-fragmenter) kan bli medbestemt og føre til falskt forhøyede PTH-resultater hos pasienter med unormal nyrefunksjon. Hos slike pasienter må PTH-resultatet tolkes med forsiktighet, og det må ikke tas beslutninger om behandling utelukkende basert på PTH-resultater.
Heterofile antistoffer i plasma kan reagere med immunglobuliner i reagenset og interferere med analysen.
Måleresultatet må imidlertid alltid vurderes i forhold til kalsium-konsentrasjonen i serum og de helhetlige kliniske manifestasjonene.