Nedleggelse av analysen SARS-CoV-2 IgG

Analysen legges ned fra 2. januar 2024.

Publisert 10.01.2024

ALM tilstreber å avpasse analyserepertoaret etter rekvirentens behov. 
Vi har opplevd en merkbar nedgang i antall SARS-CoV-2 IgG-bestillinger, noe som kan skyldes at en betydelig andel av befolkningen allerede er vaksinert og/eller har gjennomgått en SARS-CoV-2 infeksjon.
Vi har derfor besluttet å legge ned denne analysen fra 02.01.2024.
Hvis det fremdeles er behov for analysen, så vil SARS-CoV-2 IgG fortsatt være tilgjengelig ved SiV.