Ny metode for analyse av TSH-reseptor autoantistoff (TRAS)

Fra 1. april 2016 vil metoden for påvisning av TSH-reseptor autoantistoff (TRAS) bli endret. TSH-reseptor autoantistoffer er oftest stimulerende, men kan også være blokkerende for thyreoideafunksjonen. Med nåværende analysemetode for TRAS medbestemmes begge typer.Den nye metoden vil kun måle de stimulerende autoantistoffene.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

Bestemmelsen av TRAS, sammen med andre kliniske funn og laboratorieresultater, benyttes ved utredning av pasienter ved mistanke om Graves` sykdom.
I følge vår reagensleverandør er klinisk sensitivitet og spesifisitet ved ny metode for påvisning av Graves` sykdom ved cut-off på 0,55 IU/L henholdsvis 98,3 % og 99,7 %. Ved behandling av slike pasienter bør TRAS måles tidlig i sykdomsforløpet og når eventuell seponering av behandlingen vurderes. Normale verdier ved avsluttende behandling taler for liten risiko for residiv. En må være oppmerksom på at forløpet kan svinge og at antistoffene kan ha en uheldig effekt dersom pasienten er eller blir gravid. Høye antistoff-verdier hos gravide kan forstyrre thyreoideafunksjonen hos fosteret og det nyfødte barnet. I slike tilfeller bør fosteret kontrolleres nøye under graviditeten, og barnelege bør vurdere barnet etter fødsel.  Lave verdier har ingen kjent klinisk betydning.
Referanseintervall:
Negativ          < 0,1 IU/L
Grenseverdi   0,1 - 0,55 IU/L
Positiv            > 0,55 IU/L
Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger vil være nødvendig med eget prøvetakingsrør etter overgangen til den nye analysemetoden. Analysen kan da tas på samme rør som de andre medisinsk biokjemiske analysene (011-rør).

Publisert 01.04.2016 11:00 |